شرکت ارشیا الکترونیک کویر (AEK) با شعار پیشگام در تکنولوژی و هدف تامین تجهیزات، طراحی، مشاوره و اجرای سیستم‌های حفاظت الکترونیک، نظارت تصویری شبکه حمل و نقل، سیستم‌های کمکی راننده و هوشمند سازی اماکن فعالیت خود را از سال 1399 آغاز کرد و هم اکنون شرکت ارشیا الکترونیک کویر با هدف ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود طی سالیان اخیر به پیشرفت خود ادامه داده است.

نگاه شرکت و افراد متخصص ما همواره به سوی آینده است.

مدیران و کارمندان شرکت ارشیا الکترونیک کویر به دنبال بهترین‌ها هستند و بهترین‌ها را شایسته مشتریان خود می‌دانند.